ව්‍යාපාරිකයාගේ සිරුර නාන තටාකයෙන් හමුවෙයි..

By Sithumi මාස 1 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

Report

බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ මළ සිරුරක් සොයාගෙන තිබෙනවා. 

 එම නිවසේ නාන තටාකයේ පාවෙමින් තිබියදී එම මළ සිරුර සොයාගෙන ඇති බවයි වාර්ථා වී තිබෙන්නේ.