පාගමනකට සම්බන්ද වූ සරත් විරසේකරට පුද්ගලයෙකු බැන වදී. උණුසුම් තත්වයක්.. වීඩියෝ සහිතයි.. (VIDEO)

Sarath Weerasekara SL Protest
By Sithumi මාස 2 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

අද දින මුලතිව් කුරුන්දි විහාරය ආරක්ෂා කර ගැනීම උදෙසා වන පාගමනක් අද උදැසන පැවැත්වුනා.

එම අවස්ථාවට සරත් වීරසේකර , චන්න ජයසුමන සහ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇතුළු පිරිසක් සම්බන්ද වී සිටි අතර එම අවස්ථාවේදී පුද්ගලයෙකු පැමිණ සරත් වීරසේකර මහතාට බැන වැදුනා.

එම අවස්ථාවේ ඇතිවුයේ උණුසුම්කාරී තත්වයක්. එම අවස්ථාව පහත වීඩියෝවෙන් නරබන්න.