අදත් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන 2000 ට ආසන්න වේ.

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 710 දෙනෙකු හදුනා ගැනීමත් සමග අද දිනයේ මෙතෙක් වාර්ථා වූ ආසාදිතයන් ගණන 1860 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත 

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 

Join now