හදිසියේම විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ..සියලු විස්තර මෙන්න..

විදුහල්පති, ගුරු උපදේශක හා ගුරු සේවය සංවෘත සේවාවන් බවට පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ගුරු සහ විදුහල්පති සේවාව සංවෘත සේවයක් බවට පත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් දිවයින පුරා පාසල්වල ගුරු සහ විදුහල්පති සංගම් 18ක් මීට පෙර ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹ සිටියා. 

 කෙසේ වෙතත් මෙම වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදීන් ව්යේිසින් එක්තරා මාද්‍ය හමුවක දී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුමගෙන් විමසා කරුණු විමසුවා.

එහි දී අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ, විරෝධතා ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය නො වන අතර මෙම ගැටලුවලට විසඳුම් ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළ අඩංගු වන බවයි.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now