පනවා තිබු ඇදිරි නීතිය ඉවත් කරයි.. නැවත පැනවෙන වේලාව මෙන්න...

Curfew SL Protest
මාස 1 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

ඇඳිරි නීතිය හෙට (13) පෙරවරු 6 ට ඉවත් කර හෙට පස්වරු 2 ට නැවත පනවනු ලබන අතර සෙනසුරාදා (14) පෙරවරු 6 ට ඉවත් කෙරේ

මෙ බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දැනුම් දී තිබේ. 

එම නිවේදනය පහතින්, 


Gallery