" චන්ද්‍රිකා" කෘතිය එළි දැක්වේ..(VIDEO)

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංගගේ චරිතාපදාන ග්‍රන්ථය චන්ද්‍රිකා නමින් අද බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී එළිදැක්වුණා.

හිටපු අගවිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායක එම උත්සවයේ මුඛ්‍ය දේශනය සිදු කළ අතර, හිටපු ජනාධිපතිනියගේ චරිතාපදානය 'චන්ද්‍රිකා' ලෙස නම් කෙරී තිබුණා.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now