කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට දැවැන්ත අරගලයක්. ජල බ්‍රවුසර් සහ පොලිසියත් සූදානමින්. (VIDEO)

Sri Lanka Economic Crisis SL Protest
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

Report

අද (08) නව බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහි වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් වැඩ වර්ජනයක නිරත වෙනවා.

ඒ අනුව මේ වන විට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට සෞඛ්‍ය සේවකයින් උද්ඝෝෂණයක නිරත වෙමින් සිටින අතර වරයා සේවකයින් ඇතුළු තවත් වෘත්තීය සමිති රැසක් කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක නිරත වෙනවා.

https://fb.watch/iz0ER1jg7f/