ජනාධිපතිවරයාට විරෝධය දක්වමින් පාර්ලිමේන්තුවම උණුසුම් වෙයි.. එහි නවතම තත්ත්වය මෙන්න.. (VIDEO)

Parliament of Sri Lanka Sri Lanka Parliament Gotabaya Rajapaksa Sri Lanka
මාස 1 කට පෙර
krishani

krishani

අද දින(05) පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ජනාධිපතිවරයාට විරෝධය දක්වමින් විරෝධතාවයක නිරත විය.

එම විඩියෝව පහතින් නරඹන්න,


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න....

Join