භූ කම්පනයෙන් පසු මව හා පෙකණි වැලෙන් බැඳී සිටි අලුත උපන් බිළිඳෙක් සුන්බුන් අතරින් මුදවාගත් හැටි.(VIDEO)

Turkey Earthquake
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

Report

පසුගිය 6 වන දා සිදුවූ දැවැන්ත භූ කම්පනයෙන් පසු උතුරුදිග සිරියාවේ ඇගේ නිවසේ සුන්බුන් අතර සිටි අලුත උපන් බිළිඳියක බේරාගෙන තිබෙනවා.

ඒ වන විටත් බිළිඳිය පෙකණි වැල හරහා, ඇගේ මියගිය මවට සම්බන්ධවී සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ.

පසුව ගලවාගැනීමේ පිරිස් කඩා වැටුණු ගොඩනැගිල්ලේ සිට බේරාගත් බිළිඳිය ඉක්මණින් රෝහල් ගතකර තිබුණා.

මේ දැන් ඇගේ තත්වයයි,