උඩරට සම්ප්‍රදායෙන් සැරසී යුග දිවියට එළඹුණු සුදු ජාතික යුවළ - සමාජ මාධ්‍යයේ සැරිසරන ඡායාරූප පෙළ මෙන්න..(PHOTOS)

Facebook Sri Lanka Social Media Sri Lanka NGO Gossip Today
By Sewvandhi මාස 2 කට පෙර
Sewvandhi

Sewvandhi

ලාංකීය සංස්කෘතියට අනුව උඩරට සම්ප්‍රදයට සැරසුණු සුදු ජාතික යුවළක් සිදුකළ විවාහ ඡායාරූප එකතුව සමාජ මාධ්‍යයේ සැරිසරනවා. 

එම ඡායාරූප ගත කර ඇත්තේ "Studio Uk" ආයතනයේ විසිනුයි.

එම ඡායාරූප එකතුව පහතින් ...

සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now


Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery