කෙටි කාලීනව , මධ්‍ය කාලීනව හා දීර්ඝ කාලීනව විසඳුම් ...

  වෙරළ සංරක්ෂණ සහ පහත්බිම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයේ ගිනිගෙන ගිලී ගිය X- Press Pearl නෞකාව සහ නෞකාව අනතුරට පත්වු මුහුදු කලාපය නිරීක්ෂණය කිරීමට ගිය අතර මෙම අවස්ථාව සදහා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් අනිල් විජේසිරි මහතා, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂක දෙපාර්තුමේන්තුවේ සභාපතිනි දර්ශිකා ලහන්දපුර මහත්මිය , වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ ප්‍රදානි එස්. රනවක මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි විය.

මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව තම දායකත්වය දැක්වූ අතර නෞකාව නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම අනතුරින් ඉහල බලපෑමක් සිදූ වී ඇති වෙරළ තීරය නිරීක්ෂණයටද සහභාගී විය.

තවද මෙම නෞකාව විනාශයට පත්වීමෙන් සිදු වූ පාරිසරික හානිය පිළිබඳව ඇති වී තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට කෙටි කාලීනව සහ මධ්‍ය කාලීනව හා දීර්ඝ කාලීනව විසඳුම් ලබා දීම සඳහා අමාත්‍යාංශ ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැනට අවශ්‍ය කටයුතු පිළිබඳවද සාකච්ඡා කරන ලදී.

ඒ අනුව නෞකාව පිලිබදව අදාල පාර්ශ්වයන් සමග පැවති සාකච්ඡා කිහිපයකටම පසුගියදා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් සහභාගී වුනු අතර ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා ද හමුවී නෞකාවෙන් පරිසරිකව හානි සිදුවූ වෙරළ තීරය පිරිසිදු කර ගැනීම සදහා ආරක්ෂ හමුදා සහ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තුමේන්තුවේ සහය ලබා ගැනීම සහ ඉදිරියේදී මෙවන් අනතුරක් වීමට ඇති අවස්ථාවකදී නිසි ක්‍රියාමාර්ග නිසියාකාරව ගනීම පිළිබඳවද අවධානය යොමු කෙරිණි.