පුබුදු චතුරංගගේ ආදරණිය බිරිඳ මාෂී 26 වැනි උපන් දිනය සැමරූ හැටි (PHOTOS)

මාෂී සිරිවර්ධන කියන්නේ කවුද කියලා අමුතුවෙන් හඳුන්වා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. රූපය දුටු ගමන්ම ඒ කවුද කියලා කවුරුත් දන්නවා. පුබුදු චතුරංගගේ ආදරණිය බිරිඳ විදිහටත් නිලියක් හැටියටත් ඇයව හඳුනන පිරිස ඉන්නවා. ඇය ඊයේ 26 වැනි වියට පා තැබුවා.

ඇයව උපන් දිනය සැමරූ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now


Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery