මැතිවරණ කොමිසමෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි. (PHOTO)

Election Commission of Sri Lanka Sri Lanka
By krishani මාස 1 කට පෙර
krishani

krishani

Report

2023 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ ආරවුල් නිරාකරණ මධ්‍යස්ථානවල දුරකථන අංක පිළිබඳව දැනුවත් කරමින් මැතිවරණ කොමිසම විසින් ඊයේ (04) නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

අදාළ එම තොරතුරු පහතින්,

Gallery