මත්පැන් බෝතල්වලට QR ලැබෙන අලුත්ම ක්‍රමවේදය - එහි සිදුවන දේ ගැන සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුම්දීමක්..

Sri Lanka
By krishani මාස 2 කට පෙර
krishani

krishani

වෙළෙඳපොළ තුළ ඇති නීතිවිරෝධි මත්පැන් බෝතල් ක්ෂණිකව හඳුනාගැනීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පරිගණක යෙදවුමක් හඳුන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව අදාළ පරිගණක යෙදවුම හරහා ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයකින් මත්පැන් බෝතලයේ ඇති ආරක්ෂක ස්ටිකරයේ QR කේතය ස්කෑන් කළ හැක.

එම ක්‍රියාවලිය හරහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත නොහැකිව එය ප්‍රතික්ෂේප වුවහොත් ඒ මෙහොතෙම යෙදවුමක් මගින් පැමිණිලි කළහැකි අතර ක්ෂණිකව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව ද එම දෙපාර්තමේන්ව පවසයි.

"EXCISE TAX STAMP VALIDATOR" යන නමින් මෙම යෙදවුම සියලුම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන හා ඇපල් දුරකථන හරහා භාගත කරගත හැකි අතර අදාළ යෙදවුම අද (01) සිට පාරිභෝගිකයන්ට සිය දුරකථනයට භාගත කරගත හැකි ය.