සති අන්තයට විශේෂ වූ විදුලි කප්පාදුව.. (PHOTOS)

Power cut Sri Lanka Power Cut Today
By krishani මාස 2 කට පෙර
krishani

krishani

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් සෙනසුරාදා (03) සහ ඉරිදා (04) විදුලිය විසන්ධි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව සති අන්තයේ පැය 02 විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කර ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

මෙම කාලය තුළ දිවා කාලයේ පැය 1 ක විදුලි කප්පාදුවක් ද රාත්‍රී කාලයේ දී පැය 1 යි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

එම කාලසටහන පහතින්,

Gallery Gallery