නැවේ තෙල් කාන්දුවක් සිදු වී නොමැති බවට මව් සමාගම කියයි

ගිලී ගිය නෞකාව අවට මුහුදු ප්‍රදේශවලින් මෙතෙක් තෙල් කාන්දුවක් හෝ සුන්බුන් අනාවරණය වී නොමැති බව සිංගප්පූරුවේ එම්වී එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවේ මව් සමාගම වන එක්ස්-ප්‍රෙස් ෆීඩර්ස් තහවුරු කර තිබේ

  ලංකා නාවික හමුදාව සහ ඉන්දියානු වෙරළාරක්ෂක බලකාය තවමත් සැලකිය යුතු දියුණුවක් සොයාගෙන නොමැති බවත්ය. "ශ්‍රී ලංකා නාවික කිමිදුම්කරුවන් විසින් මෙතෙක් කරන ලද පරීක්ෂණවලින් නැව්වලට තෙල් තෙල් ටැංකි මිශ්‍ර වූ බවට කිසිදු  සාක්ෂියක් හමු වී නොමැත. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ඉන්දියානු වෙරළාරක්ෂක බලකාය සමඟ රැඳී සිටින සැල්වෝර්වරුන්ගේ නිරීක්ෂණවලින් සැලකිය යුතු ඉන්ධන තෙල් කාන්දුවක් සිදුවී නොමැත" සමාගම පවසයි.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න....  
Join now