අපේක්ෂා කළ විභාගයක ප්‍රතිඵල අද නිකුත් කෙරේ

2020 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද දිනය තුළ නිකුත් කරන බව, විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළා.

මේ වනවිට අදාළ ප්‍රතිපල සටහන් අන්තර්ජාලයට යාවත්කාලින කිරීමේ අවසන් අදියරේ පවතින බවයි වාර්තා වන්නේ.

 සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 

Join Now