තැපැල් ඡන්දය පවත්වන දිනයන් සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීමක්.

Election Commission of Sri Lanka Election
By krishani මාස 1 කට පෙර
krishani

krishani

Report

2023 පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීමක් සිදුකර ඇත.

ඒ අනුව පෙබරවාරි 22, 23 සහ 24 යන දිනවල එය පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

මැතිවරණයට අදාළ අනෙකුත් ඡන්ද විමසීම් මාර්තු 9 වැනි දා පැවැත්වීමට  දැනට නියමිතව ඇත්තේ.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

Join