අර්බුද මැද පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.. (VIDEO)

Sri Lanka Sri Lanka Fuel Crisis
මාස 1 කට පෙර
krishani

krishani

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් අද (05) දිනයේ දී සිදුකරන ලදී.

එහිදී පෞද්ගලික බස් රථවලට ලංගමෙන් ඩීසල් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි විවේචනයක් ද සිදු විය.

එම විශේෂ ප්‍රකාශය සහිත විඩියෝව පහතින් නරඹන්න,


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න....

Join