කැසිනෝ ගැන ගත් පියවරක් සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අනුමැතිය..

Parliament of Sri Lanka Sri Lanka Parliament Prime minister
මාස 1 කට පෙර
krishani

krishani

1988 අංක දරණ ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනතට යෝග්‍ය සංශෝධන හඳුන්වා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සදහා මුදල්,ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අගමැතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවිය.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න....

Join