ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය කරන්න යන අලුත්ම වැඩේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් (VIDEO )

Sri Lanka Bus Strike
සති 1 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

අද දින ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ සංගමය මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ලැබුවා.

එහිදී ඔවුන් විසින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ බස් ගාස්තුව ඔවුන්ට නොදන්වා හෙළා දකින බවයි .

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට නඩු පවරන බවද වැඩිදුරටත් ඔහු ප්‍රකාශකර සිටිය.

ඒ අනුව බස්රථ දහවන සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ගන්නා පියවර පිළිබඳව ද එම මාධ්‍ය හමුව ඔස්සේ  ශ්‍රී ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ සංගමය සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා.