අද පාර්ලිමේන්තුවේ සජීවී විකාශනය මෙතනින් නරඹන්න.(LIVE)

Parliament of Sri Lanka Sri Lanka Politician
By Aruna මාස 2 කට පෙර
Aruna

Aruna

2023 අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයේ 09 වෙනි දිනය අද (දෙසැම්බර් 01) ආරම්භවී තිබෙනවා.

දින 13ක් ඒ සඳහා වෙන් කර ඇති අතර, අයවැය තුන්වන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 8 වනදා රාත්‍රී 7.00ට පැවැත්වීමට නියමිතයි.

අද පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ සජීවී විකාශනය පහතින් නරඹන්න.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join now