මැතිවරණ කොමිසමෙන් විශේෂ නිවේදනයක්..!

Election Commission of Sri Lanka Sri Lanka
By Sewvandhi මාස 1 කට පෙර
Sewvandhi

Sewvandhi

Report

මැතිවරණ කොමිසම මගින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ, 2023 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම ට අදාළ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ ආරවුල් නිරාකරණ මධ්‍යස්ථානවල දුරකථන අංක පිළිබඳව දැනුවත් කරමිනුයි.

එම තොරතුරු පහතින්,


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join Now

 

Gallery