ඇමති කාංචනට හදිසියේම ලැබුණු ලිපිය

Ceylon Electricity Board Kanchana Wijesekera
By Sithumi මාස 1 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

Report

ගල් අඟුරු සඳහා ගෙවීමට මුදල් ඉල්ලා ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ සභාපතිවරයා විසින් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. 

 ඒ අනුව අදාළ ලිපිය යොමු කරමින් ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ සභාපතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 12.32 ක මුදලක් ලබාදෙන ලෙසයි.

එම ලිපිය පහලින්

Gallery