අද වාර්ථා වූ මුළු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන

අද දින මීට පෙර හදුනා ගත් කොවිඩ් ආසාදිතයන්ට අමතරව තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 168 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බව යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කරයි.