අද(15) දිනයේ කොරෝනා එන්නත් ලබාදෙන ස්ථාන මෙන්න.

 කොවිඩ් වසංගතය මර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්කරණ වැඩසටහන අද(15) දිනයේදී ද ක්‍රියාත්මක වනවා.

එලෙස කොවිඩ් එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක දිස්ත්‍රික්ක සහ ස්ථාන පහත දැක්වේ.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join now


Gallery Gallery Gallery