විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අවම z ඍණ අගයන් මෙන්න...

Sri Lanka G.C.E.(A/L) Examination
By Sewvandhi මාස 2 කට පෙර
Sewvandhi

Sewvandhi

2021 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයෙන් විවිධ විශ්වවිද්‍යාලයන්හී එක් එක් අධ්‍යාපන පාඨමාලා සඳහා තේරී පත්වීමට අවශ්‍ය අවම Z - අගයන් පහතින් දැක්වෙයි.

අවම z ඍණ අගයන්..


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now