අද සිට අය කරන නවතම බද්ද

Sri Lanka Ministry of Finance Sri Lanka
By Sewvandhi මාස 2 කට පෙර
Sewvandhi

Sewvandhi

පසුගිය අයවැයෙන් ගෙනආ සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වෙයි.

ඒ අනුව, වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 120කට වැඩි පිරිවැටුමක් ලබන සමාගම්වලින් මෙම බදු අය කරගැනීම සිදුකෙරේ. නව බද්දෙන් රජය උපායා ගැනීමට අපේක්ෂිත ආදායම රුපියල් බිලියන 140කි.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය‍ ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පැවසුවේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ රජය විසින් රැකවරණය සැපයිය යුතු සමාජ කණ්ඩායම් රැකබලා ගැනීම වෙනුවෙන් අරමුදල් ලබාගැනීම මෙම බදු මගින් අපේක්ෂා කරන බවය


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join Now