අරගල භූමියට පහරදුන් දවසේ ඇසින් දුටු පුද්ගලයෙක්ගේ ප්‍රබල සාක්ෂියක් මෙන්න.. (VIDEO)

Go Home Gota Gota Go Home 2022 SL Protest Temple Trees Gota Go Gama
මාස 1 කට පෙර
krishani

krishani

09 වෙනිදා සාමකාමී අරගලට පිරිසකගේ දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම පිළිබඳව එහි එම සිදුවීම ඇසින් දුටු පුද්ගලයෙක් පැවසීය.

එමෙන්ම පත් වූ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය  පිළිබඳව ද ඔහු සිය හඩ අවධි කලේ මෙලෙසිනී.

පහතින් එම විඩියෝව නරඹන්න,


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න....

Join