ඡන්දය දෙන්න ජනතාව පෙළගැසෙයි - දිගු පෝලිම් (PHOTOS)

Kandy Sri Lanka
By Sithumi මාස 1 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

Report

අද (28) සීමාසහිත සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූපකාර සකසුරුවම්කම් සහ ණය ගනුදෙනු පිළිබඳ සමිතියේ නිලවරණය පැවැත්වුනා.

මහනුවර පේරාදෙණිය පාරේ ස්ථානයකදී සංවිධානය කර තිබූ ඒ සඳහා විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටි ආකාරය දැකගත හැකිවිය.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now


Gallery Gallery Gallery