විදුලි බලාගාරයක් හදිසියේම නවතී - රටම කළුවර වෙයිද?..

Sri Lanka Minister of Energy and Power
By krishani මාස 2 කට පෙර
krishani

krishani

අඩු මුදලකට විදුලිය ජනනය කිරීමට ඇති අවස්ථා මඟ හරිමින් බලධාරීන් කටයුතු කරන බවට විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමය චෝදනා කරයි.

ඊයේ (03) රාත්‍රියේ සිට කැලණිතිස්ස සංයුක්ත චක්‍රීය බලාගාරයේ විදුලි ජනන කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට සිදු වූ බව එහි සභාපති නිහාල් වීරරත්න මහතා පැවසුවේ ය.

එයට හේතුව බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නැෆ්තා නොමැතිවීමයි.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න...

Join