ප්‍රසිද්ධ පස්මහල් වෙළඳ සංකිර්ණයක හදිසි ගින්නක්

1 month ago

නුගේගොඩ නගරයේ පිහිටි පස්මහල් වෙළඳ සංකීර්ණයක ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය සඳහන් කලේ ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා ගිනි නිවන රථ 4 ක් මේ වනවිට යොදවා ඇති බවයි.