බදුල්ලට නව කම්කරු කාර්යාලයක් ....

 කම්කරු ගැටලු විසදීම සදහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රුපියල් මිලියන 268 ක වියදමකින් මහල් හතරකින් යුක්ත නව ඌව පළාත් කම්කරු කාර්යාලයේ ඉදි කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට සියයට හැත්තෑවක්(70%) පමණ අවසන් කොට ඇතැයි කම්කරු ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.

බදුල්ල හා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක වල පොදු කම්කරු ජනතාව,වතු කම්කරුවන්, පෞද්ගලික අංශයේ සහ අර්ධ රාජ්‍ය සේවයේ සේවකයන් (70,000) හැත්තෑ දහසකගේ කම්කරු ගැටලු විසඳීම සඳහා එම සේවා පහසුකම් පුළුල් කරමින් වඩා ඉඩ පහසු ඇති ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේ අවශ්‍යතාවය කලක පටන් පැවති ගැටලුවකි.

එයට විසදුම්ක් ලෙස මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකෙරේ. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පසුගිය දා බදුල්ල කම්කරු කාර්යාලයේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමේ චාරිකාවකට එක්වෙමිනි. මෙම අංගසම්පූර්ණ පොදු පහසුකම් සහ සේවා පහසුකම්වලින් සමන්විත සිව් මහල්ගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි දාහත් දහසක (17,000) පරිශ්‍ර වපසරියකින් යුක්තය. මෙම ගොඩනැගිල්ලේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය ,ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් කාර්යාලය,අම්පාර,මොනරාගල හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු කාර්යාලය ස්ථාපිත කෙරේ.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පිළිබඳ කටයුතු,කම්කරු පැමිණිලි පිළිබඳ කටයුතු කිරීම,පාරිතෝෂික මුදල් ලබාදීමේ කටයුතු,කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණ කටයුතු වැනි වැඩකරන පන්තියේ ජනතාවගේ ගැටලු පිළිබඳ කම්කරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම කම්කරු කාර්යාල සංකීර්ණය තුළින් සිදු කෙරෙන බව කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් නීතිඥ ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා පවසයි. මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමට ලංගම සතු හෙක්ටයාර් 01.05 ඉඩම කම්කරු අමාත්‍යංශයට ලබාදීම පිළිබඳ සිය කෘතඥතාවය පළ කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.