09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වන සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් ඇරඹේ. (LIVE)

Parliament of Sri Lanka
By Wayomi මාස 1 කට පෙර
Wayomi

Wayomi

Report

09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වන සභාවාරය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සවාකාරයෙන් අද ඇරඹෙන වගයි.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 

JOIN NOW