සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාවට නවතම ඇප් එකක්..

Sri Lanka Tourism Harin Fernando
By Sewvandhi මාස 2 කට පෙර
Sewvandhi

Sewvandhi

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නව ජංගම යෙදවුමක් (App) හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන බව සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය. 

 පාර්ලිමේන්තුවේදී සංචාරක හා ඉඩම් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභවේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

............................................

You may like this video-;


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now