ඇදිරි නීතිය සම්බන්ධයෙන් වන අලුත්ම නිවේදනය මෙන්න.

Sri Lanka Army Sri Lanka Police Curfew Ministry of Defense Sri Lanka
මාස 1 කට පෙර
Sithumi

Sithumi

මුලු දිවයිනට පනවා ඇති ඇදිරිනීතිය හෙට පෙරවරු 6 ට ඉවත් කර යලි පස්වරු 6 සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එය අනිද්දා පෙරවරු 6 දක්වා බල පැවැත්වෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර් යාලය දැනුම් දී තිබේ.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න පුවත් whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now


Gallery