සුරූපී නිළි චතුරිකා පිරිස්ගේ හා පුංචි දියණියගේ හුරතලය බලන්නකෝ... - විශේෂ සටහනක් සමග මුහුණු පොතට දැමූ ඡායාරූප..(PHOTOS)

Sri Lanka Gossip Today SL Actress Gossips
By Sewvandhi මාස 8 කට පෙර
Sewvandhi

Sewvandhi

Report

ගයාන් හා චතුරිකා කැදැල්ලේ වටිනාම සම්පත තමයි ආරාධනා කියන්නේ. ඉතින් නිතරම ඇයගේ සහ චතුරිකාගේ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍යට මුදා හරිනවා.

එලෙස මුදාහැරී අපූරු ඡායාරූපයක් සහ සටහනක් පහතින්..


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now


GalleryGalleryGalleryGalleryGallery