ලස්සන මනාලියක් වූ අමන්දාගේ උණු උණු ඡායාරූප පෙළ මෙන්න.(PHOTOS)

අන්තර්ජාලය හරහා නිතරම වගේ කතාබහට ලක්වෙන චරිතයක් තමයි අමන්දා සිල්වා කියන්නේ.

විවිධ විලාසිතා නිර්මාණ හරහා ඇය කාලෙන් කාලෙට කරළියට එනවා..

පසුගිය දවසක ඇය මනාළියක් විදිහට හැඩවෙලා තිබුණා.. එම ඡායාරූප පහතින්…


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join now


Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery