ජනපති ජාතිය අමතමින් සිදු කරන විශේෂ ප්‍රකාශය - (LIVE VIDEO)

Ranil Wickremesinghe Sri Lanka President of Sri lanka
By Sewvandhi මාස 1 කට පෙර
Sewvandhi

Sewvandhi

Report

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජාතිය අමතමින් සිදු කරන විශේෂ ප්‍රකාශය පහතින් නැරඹිය හැකිය.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... 
Join Now