වඳුරු උණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රබල රටක හදිසි තත්ත්වයක්..

Monkeypox ‎Monkeypox virus
සති 1 කට පෙර
krishani

krishani

වඳුරු උණ සම්බන්ධයෙන් හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇමෙරිකාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තීරණය කර ඇත.

රටවල් 75 කට වඩා වයිරසය ව්‍යාප්ත වීම නිසා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ගෝලීය වශයෙන් ද මේ වනවිට වඳුරු උණ සම්බන්ධයෙන් හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර අවසන් ය.


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න....

Join