සහල් මිල සම්බන්ධයෙන් ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා සිදුකළ විශේෂ ප්‍රකාශය.. (VIDEO)

Sri Lanka
මාස 1 කට පෙර
krishani

krishani

ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා සහල්වල පාලන මිල සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරන ලදි.

එහිදි මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙනුත් එතුමා විශේෂ සදහන් කිරිමක් කළේ ය.

එම විශේෂ ප්‍රකාශය පහතින් නරඹන්න,


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න....

Join