උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ..! ලකුණු දැනගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න..

Sri Lanka G.C.E.(A/L) Examination
By Sewvandhi මාස 2 කට පෙර
Sewvandhi

Sewvandhi

2021 උසස්පෙළ විභාගයට අදාළව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන කඩඉම් ලකුණු මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබේ.

කඩයිම් ලකුණු...


සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන whatsApp,වෙත පිවිසෙන්න.... 
Join Now